Ohtlike puude langetus alates     60€ tk

Puude hoolduslõikused                  kokkuleppel

Viljapuude lõikus                             30€ tund

Põõsaste lõikus                               30€ tund

Ilupuude lõikus                                30€ tund

Kändude freesimine                       1cm  1,30€ 

Raiejäätmete utiliseerimine           kokkuleppe                                      

Heki lõikus                  h 1 jm          1.50€                                    

                                      h 1,5-2 jm    2.50€

                                      h 2-2,5 jm    3.00€

                                      h 2,5-3 jm    3.50€

                                      h 3-4 jm       4.50€