Ohtlike puude langetus alates     50€ tk

Puude hoolduslõikused                  kokkuleppel

Viljapuude lõikus                             25€ tund

Põõsaste lõikus                               25€ tund

Ilupuude lõikus                                25€ tund

Kändude freesimine                       1cm  1€ 

Raiejäätmete utiliseerimine           kokkuleppe                                      

Heki pügamine           h 1 jm          1€                                    

                                      h 1,5-2 jm    1.50€

                                      h 2-2,5 jm    2€

                                      h 2,5-3 jm    3€

                                      h 3-4 jm       4€